Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Facial Sculpture Clinic toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.

Orthognatische classificatie - Te smalle kaken / Smile distractor

De smile distractor is het favoriete apparaat van dr. Defrancq sinds hij dit heeft ontworpen en ontwikkeld. Dit toestel werkt perfect en is het meest hygiënische op de markt. Het is verkrijgbaar via het bedrijf Titamed® en er zijn vandaag de dag meer dan 6000 dergelijke apparaten wereldwijd in gebruik.
Historische noot: Het is interessant op te merken dat de transversale deficiëntie van de bovenkaak (en onderkaak) de laatste dimensie was die eigen moest gemaakt worden in de orthognatische chirurgie. In de jaren ’50 en ’60 was het onder controle krijgen van de voor-achterwaartse dimensie de uitdaging (met de komst van de bilaterale sagittale split van de onderkaak), gevolgd in de jaren ’70 en ’80 door de uitdaging om de verticale dimensie onder controle te krijgen (met de komst van de Le Fort I osteotomie in de bovenkaak). In de jaren ’90 heeft het werk van de Russische chirurg Ilizarov de aandacht getrokken van het Westen. Dit leidde tot de grondlegging van het principe van osteodistractie, wat inhield dat langzame doch onafgebroken verlengingsprocedures nodig waren. Het principe werd dan uitgebreid naar de beenderen van het gezicht en toegepast in de bovenkaak (chirurgisch geassisteerde palatale expansie), alsook in de onderkaak. Er werden miniatuurmodules ontwikkeld die gemakkelijk en hygiënisch konden worden toegepast. De smile distractor (Titamed® ) is er het meest gekende voorbeeld van.
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten SARPE (Surgical Assisted Rapid Palatal Expansion)

De indicaties worden vaak gevonden bij orthognatische patiënten. Oudere kinderen, adolescenten en volwassenen (vanaf 13 jaar en ouder) kunnen het best geholpen worden met een chirurgische geassisteerde palatale verbreding, wanneer een verbreding van de bovenkaak is geïndiceerd. We gebruiken de zogenaamde smile distractor module (Titamed® ) om de verbreding te verkrijgen. Deze module is enorm versatiel en dun (4 mm) en veruit de meest hygiënische op de markt. Bovendien gebeurt de verankering op het verhemeltebot met behulp van twee minivoetplaatjes, die zich compleet kunnen aanpassen aan de boogvorm van het verhemelte.
De indicaties
De indicatie is een smalle bovenkaak of tandproblemen die worden veroorzaakt door een veel te smalle bovenkaak. Een smalle bovenkaak kan letterlijk samen met alle indicaties worden gezien in het veld van de orthognatische heelkunde (Klasse I, II, III, lang gezicht, kort gezicht, enz.). Deze ingreep is meestal essentieel vanuit een orthognatisch perspectief en wordt gewoonlijk opgestart aan het begin van de orthodontie in de vorm van een afzonderlijke ingreep. Het voorkomt ongetwijfeld veel recidieven die we in het verleden zagen als gevolg van afwezige transversale passende occlusie.

De voordelen van de ingreep zijn overduidelijk en essentieel:

  • Verhoogde levenskwaliteit door een gemakkelijkere ademhaling en het wegnemen van een grote oorzaak van snurken en slaapapneu.
  • Verbeterde esthetiek door beïnvloeding van het algemene uitzicht van het gezicht, met in het bijzonder de esthetiek van de glimlach en de donkere corridors wanneer de patiënt lacht.
  • Ten slotte het zorgen voor een levenslange stabiliteit van de occlusie.
De heelkundige ingreep
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten Een bovenkaakverbreding is een totaal ander heelkundig proces dan een osteotomie. Het resultaat wordt hier bereikt door een fenomeen dat we osteodistractie noemen. Het is een verbreding van het bot waarbij de focus niet ligt op de tanden, maar rechtstreeks op het bot. Enkel het bot wordt geleidelijk aan fysisch breder, met nieuw bot dat zich nestelt in de breuklijnen. De tanden zelf gaan zich dus niet opensperren.

De horizontale sneden in het bot worden voldoende hoog boven de tandwortel gemaakt, en worden gevolgd door een enkele verticale snede in het midden tussen de twee voorste snijtanden. De twee helften van de bovenkaak (linker- en rechterdeel) worden vervolgens voorzichtig gemobiliseerd onafhankelijk van elkaar.

De heelkundige ingreep op zich is slechts de beginfase van de skeletale transversale verbreding. Het verbreden van de kaak is vaak de sleutel tot een stabiel resultaat en een aangename glimlach.
Na de heelkundige ingreep en tijdens de activatie
Na de ingreep laten we de kaak gedurende enkele dagen genezen. Vervolgens verwijderen we de kleine blokeerschroef en leren we u hoe u de verbreding kunt activeren met een shillidaysleutel en dat tweemaal per dag. De verbreding begint een paar dagen na de ingreep door een geleidelijke opening te maken in de opzettelijk gemaakte middenlijnbreuk, en dit gedurende enkele dagen tot enkele weken na de ingreep. Het resultaat wordt verkregen aan een snelheid van 0,5 mm per dag door de distractor module tweemaal per dag aan te draaien. Na verloop van tijd groeit er nieuw bot en vult dit de kloof die door de beweging werd veroorzaakt. Het effect van de distractie is zichtbaar in de geleidelijke spleet (diasteem) die ontstaat tussen de twee voorste snijtanden. Eenmaal de verbreding is afgerond (gewoonlijk na 10 tot 14 dagen), wordt de blokeerschroef van de smile distractor terug ingeschroefd. Vervolgens laten we de distractiemodule ter plaatse zitten gedurende vier tot zes maanden. Bekijk het als een mooie piercing…
Het is belangrijk om te beseffen dat de natuur vanzelf de opening tussen de twee voorste snijtanden sluit. Dit fenomeen noemen we de ‘mesiale drift’. Dit betekent dat de natuur ervoor zorgt dat alle tanden verschuiven in de richting van de middellijn. Orthodontische hulpmiddelen dienen enkel om deze bewegingen te begeleiden.
Tijdens de activatie
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten
  1. U zou een beetje druk moeten voelen in de bovenkaak tijdens het draaien.
  2. Een nieuw gekleurd bolletje in het midden van de distractiemodule komt tevoorschijn (blauw, groen, geel en wit) na elke draai (tweemaal per dag een nieuwe kleur).
  3. Elke dag zou de diasteem tussen de twee voorste snijtanden 0,5 mm breder moeten worden. Na een week is een diasteem van ongeveer 3-4 mm aanwezig tussen de twee voortanden. Gewoonlijk wordt de distractie uitgevoerd gedurende een periode van één tot twee weken.
  4. De distractiemodule op het verhemelte zou ten alle tijden immobiel moeten blijven gedurende de eerste drie tot vier maanden. Na vier maanden is er wat ‘vibratie’ beweging aanwezig.
Noot: Wereldwijd gebruiken veel orthodontisten nog altijd de ‘hyrax’: een apparaat dat op de boventanden gefixeerd wordt. Alle krachten worden dan ook rechtstreeks op de tanden uitgeoefend, en slechts onrechtstreeks op het bot. Daarom veroorzaakt dit toestel vaak opensperring van de tanden. Deze opensperring van de meer achteraan gelegen tanden is heel hinderlijk, aangezien het zorgt voor een onvoorspelbaar eindresultaat en recidief nooit ver weg is.

Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten

Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten
Postoperatieve instructies en vaak gestelde vragen

Heeft SARPE (smile distractor) een gunstige invloed op de ademhaling?

Een van de voordelen van maxillaire expansie met de smile distractor (Titamed®) is een betere ademhaling door de neus en minder kans op snurken en slaapapneu. Want hoe breder het verhemelte wordt, hoe meer de ophangende spieren van het zachte verhemelte worden uitgerokken. Bovendien worden de onderste neusruimten ook breder.

Beïnvloedt SARPE (smile distractor) de glimlach en de zwarte gangen in de mond?

Wanneer we een smalle bovenkaak op een stabiele manier verbreden op botniveau, is dat bevorderlijk voor de globale esthetiek en in het bijzonder voor de glimlach. De ingreep vult de zwarte gangen nabij de mondhoeken tijdens het lachen. Daar heeft de module ook zijn naam vandaan, namelijk de smile distractor (Titamed®).

Mijn orthodontist wil een hyrax gebruiken na de SARPE, in plaats van een op bot gedragen module zoals de smile distractor. Is dat een goed idee?

Een groot nadeel van de hyrax is de moeilijkheid om de mondhygiëne goed te onderhouden tijdens de vijf tot zes maanden dat het apparaat in de mond moet blijven. Daarom verkort men vaak de tijd dat het toestel gedragen wordt. Een ander groot nadeel is dat gedurende deze tijd (meestal zes maanden) een orthodontische behandeling onmogelijk is, aangezien het toestel door de tanden wordt gedragen. En het verkorten van de tijdspanne dat men de hyrax draagt, maakt de resultaten nog onvoorspelbaarder. Het belangrijkste tegenargument is ten slotte dat de hyrax wordt gefixeerd op de boventanden. Alle krachten worden rechtstreeks op de tanden uitgeoefend, en slechts onrechtstreeks op het bot.  Daarom veroorzaakt dit apparaat vaak opensperring (flaring) van de tanden. Deze opensperring van de meer achteraan gelegen tanden is heel hinderlijk, gezien het eindresultaat veel onvoorspelbaarder wordt en recidief nooit ver weg is.

Vanaf welke leeftijd raadt u een smile distractor aan?

Om een SARPE veilig uit te voeren, dienen de definitieve tanden doorgebroken te zijn en op hun plaats te staan. Indien de tanden nog moeten doorbreken, dan kunnen de wortels beschadigd geraken door de heelkunde, en voornamelijk de hoektanden. In de praktijk kan een smile distractor vanaf de leeftijd van 12-13 jaar, na een grondig mondonderzoek.

Mijn dochter is zeven jaar oud en de orthodontist wil een hyrax plaatsen om de bovenkaak te verbreden. Is dat een goed idee?

Hoogstwaarschijnlijk is dit een goed idee, aangezien op deze leeftijd het bot van het verhemelte nog niet is dichtgegroeid en een distractie geleidelijk aan kan worden uitgevoerd. De mechaniek van een hyrax en van een SARPE is verschillend. SARPE is inhoudelijk eigenlijk een RPE (rapid palatal expansion) en de activatie is 0,5mm per dag. De hyrax is een SPE apparaat (slow palatal expansion) voor jonge kinderen van 6-7-8 jaar oud en verbreedt bij activatie 0,5mm per week.