Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Facial Sculpture Clinic toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.

Orthognatische classificatie - Klasse II - retrognathie

Het woord ‘retrognathie’ stamt af van de Griekse woorden ‘retro’ (achterwaarts) en ‘gnathos’ (kaak).
Teruggetrokken onderkaak
Synoniem: retrognathie, mandibulaire retropositie, mandibulaire retrusie, micrognathie, vogelgezicht.
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten Orthognatische heelkunde houdt een voorwaartse verplaatsing van de onderkaak in (BSSO – Bilaterale Sagittale Split Osteotomie). Vaak is ook een voorwaartse verplaatsing van de kin noodzakelijk. De tandclassificatie van een teruggetrokken onderkaak is Klasse II 1 & 2, en baseren we op het classificatiesysteem van malocclusie volgens Angle (Angle Klasse I – Klasse II 1 & 2 – Klasse III).

Angle is een van de bekendste orthodontisten uit het begin van de vorige eeuw.  Deze classificatie is gebaseerd op de voor-achterwaartse dimensie (sagittaal) en houdt geen rekening met de verticale discrepanties (kort of lang gezicht) of de transversale discrepanties (smal of breed).
Er zijn twee types: Angle Klasse II 1 & 2
Behandeling van Klasse II 2: orthodontie, de bovenboog dient gebracht te worden van een Klasse II 2 naar een Klasse II 1. Alleen daarna kan men een orthognatische ingreep (BSSO) uitvoeren om de occlusie om te vormen naar een normale Klasse I.
Bovenkaakprognathisme
Synoniem: protrusie van de bovenkaak.
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten Bovenkaak prognathisme is uiterst zeldzaam, maar toch is er een opsplitsing in twee groepen:

  1. Bovenkaak prognathisme (maxillaire hyperplasie)
  2. Alveolaire prognathisme (vaak rasgebonden)

Deze twee groepen mogen we niet verwarren met de veel meer voorkomende mandibulaire retrognathie.

Echte bovenkaakprognathisme

De bovenkaak is te groot volgens haar drie assen: te breed, te ver uitstekend naar voren en te lang verticaal.

Alveolaire prognathisme

Deze patiënten hebben enkel pro-alveolaire afwijkingen ter hoogte van de voorste tanden. Deze voorste tanden steken horizontaal uit het gezicht (teveel protrusie naar anterieur), maar zonder de verticale consequenties. Een heelkundige ingreep houdt hier in dat de bovenkaak naar achter verplaatst wordt (Le Fort I set back), of orthodontie met extractie van de voorkiezen, of beide. In alle gevallen gecombineerd met het naar voren verplaatsen van de onderkaak.
Postoperatieve instructies en vaak gestelde vragen

Volgens mijn orthodontist kan hij een heelkundige ingreep vermijden door mijn twee voorkiezen in de bovenkaak te verwijderen en de ruimte met behulp van orthodontie te sluiten? Hoe gaat dit in zijn werk?

Sommige orthodontisten verkiezen om de patiënt niet door te verwijzen naar een maxillofaciale chirurg om een voorwaartse verplaatsing van de onderkaak te laten uitvoeren. En dus kiezen zij ervoor om twee voorkiezen te trekken in de bovenkaak en de voortanden met behulp van orthodontie naar binnen te corrigeren. Dit creëert een vlak gezicht en compromitteert vrijwel altijd de esthetische uitkomst van het globale gezicht.
Het hoofdkenmerk van een skeletale Klasse II 1 is altijd een te kleine onderkaak en niet een te grote bovenkaak. Onthoudt u vooral dat de oplossing hiervoor ligt bij de basis van het probleem, namelijk in het bot en niet bij de tanden.