Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Facial Sculpture Clinic toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.

Orthognatische classificatie - Prognathisme - pseudo prognathisme

Het woord ‘prognathisme’ is afgeleid van het Griekse woord ‘pro’ (voorwaarts) en ‘gnathos’ (kaak).
Onderkaak naar voren
Synoniem: onderkaak prognathisme, mandibulare hyperplasie, protrusie van de onderkaak.
De dentale handtekening van zowel ‘protrusie van de onderkaak’ als ‘teruggetrokken bovenkaak’ is een Angle Klasse III. De ondertanden staan voor de boventanden: een aandoening die ook onderbeet wordt genoemd. Beide aandoeningen bespreken we onder dezelfde paragraaf, omwille van redenen die u duidelijk zullen worden tijdens de verdere uiteenzetting.
Onderkaak prognathisme is een genetische ontwikkelingsstoornis waar de onderkaak ontgroeid is aan de bovenkaak, en dit resulteert in een uitstekende kin. Mandibulaire prognathisme is een uitstekende onderkaak waardoor het onderste derde van het gezicht wordt beïnvloed. Zuiver prognathisme corrigeren we door de onderkaak naar achter te verplaatsen.
Teruggetrokken bovenkaak
Synoniem: bovenkaak pseudoprognathisme, bovenkaak hypoplasie
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten Pseudoprognathisme of bovenkaak hypoplasie is een onderontwikkeling van de bovenkaak: dit beïnvloedt het middelste derde van het gezicht. Deze aandoening geeft een ingezonken aspect in het midden van het gezicht. Het geeft de indruk dat de onderkaak uitsteekt, zelfs als deze anatomisch gezien normaal is (vandaar de term pseudoprognathisme of valse prognathisme).

Deze voor-achterwaartse aandoening van de bovenkaak komt vaak voor in combinatie met een verticale deficiëntie en/of transversale deficiëntie (de bovenkaak is dan deficiënt in alle 3 dimensies).

Maxillaire hypoplasie is een ontwikkelingsstoornis, maar het kan ook het gevolg zijn van slecht geplande tandextracties (iatrogeen!), van missende tanden of van een aangeboren afwijking, zoals bij schisispatiënten.
In beide gevallen is de esthetiek onze grote zorg. Beide aandoeningen zijn klinisch onbetwistbaar aan elkaar gelinkt en vertonen min of meer dezelfde kenmerken. Door een ingezonken uitzicht van de bovenkaak of door een uitstekende kin of onderkaak, kan een persoon zich ongemakkelijk voelen. Het kan hem of haar zelfs depressief maken, maar dit is niet noodzakelijk het geval. De beet zelf is trouwens ook ongunstig, namelijk Klasse III of randbeet. Dit beïnvloedt de glimlach en bij de meeste mensen ook hun gevoel van welzijn en zelfbeeld.

Corrigerende heelkunde voeren we meestal uit op beide kaakhelften, en niet op een enkele kaak. Dit  is niet louter voor esthetische redenen, maar ook uit preventieve overweging tegen slaapapneu op latere leeftijd. De heelkundige ingreep beoogt een correcte repositie van de bovenkaak door middel van een Le Fort I voorwaartse verplaatsing, of een Le Fort I voorwaartse verplaatsing en verticale extrusie (naar beneden kanteling) (met bot interpositie). De onderkaak wordt behandeld met een achterwaartse verplaatsing en vaak ook een genioplastie (meestal voorwaartse verplaatsing van de kin). De transversale dimensie van de bovenkaak moet vaak aangepast worden met behulp van een botverankerde expander (smile distractor®), of in de onderkaak met behulp van een op tanden gedragen apparaat.
Beide aandoeningen zijn meestal bij dezelfde persoon aanwezig. Vaak is een poging omhier een onderscheid te maken eerder academisch dan practisch. Aangezien in deze gevallen de bovenkaak en onderkaak elkaar niet ondersteunen in de groei, groeit elke kaak op zijn eigen manier, gedreven door allerlei krachten, vn erfelijkheid en ademhaling . Belangrijke conclusie is dat beide aandoeningen in de praktijk best behandeld te worden via orthognatische chirurgie in boven & onderkaak, en dit om tot het mooiste esthetische resultaat te komen: BSSO setback (-) en Le Fort I advancement (+++). Genioplastie en/of verticale aanpassingen zijn eveneens vaak aangewezen / en of noodzakelijk.
Belangrijke noot: Het enkel naar achteren verplaatsen van de onderkaak (setback) zou aanleiding kunnen geven tot slaapstoornissen, snurken en slaapapneu. Door deze verplaatsing wordt de luchtweg ter hoogte van de keelholte versmald. Het kan ook een zware of stompe nekregio creëren.
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten Historische noot: Deze aandoening is ook gekend als Habsburgse of Oostenrijkse kaak door zijn verhoogd voorkomen in deze bloedlijn. Naar mijn mening is het overduidelijk dat het Koninklijke Huis een uitgesproken deficiëntie had in het middelste deel van het aangezicht, gecombineerd met een uitstekende onderkaak. Dit werd veroorzaakt doordat deze bloedlijn aan inteelt was onderworpen om gedurende vele generaties hun macht en rijkdom binnen hun gezin te bewaren.

Om hun gezichtsafwijkingen te corrigeren zouden ze volgende ingrepen moeten ondergaan: Le Fort I advancement en extrusie met opvulling door middel van bottransplantaat, een BSSO setback, plaatsing van een smile distractor voor transversale verbreding, opbouw van de jukbeenderen, genioplastie en hoogstwaarschijnlijk wat lipofilling in het gezicht. Stel u eens voor hoe prachtig de mogelijkheden van onze tijd zijn. Dit waren de rijkste mensen op aarde. Charles II stierf op heel jonge leeftijd zonder opvolgers na te laten. Dit was rechtstreeks gerelateerd aan de situatie van gezichtsmalformatie en inteelt.