Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Facial Sculpture Clinic toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.

Kaakchirurgie - Onderkaak

De onderkaak kan te klein of te lang zijn om bij de bovenkaak te passen. De onderkaak kan dan verlengd (advanced), verkort (setback), of iets gedraaid worden om zich aan te passen aan de bovenkaak en het gezicht.

De onderkaak kan ook te smal zijn. Het antwoord is dan een MOD (Mandibulaire Osteo Distractie). Er is een verticale middellijnscheiding nodig en een door de orthodontist gemaakt apparaat om de skeletverruiming verder te begeleiden.

De meeste indicaties zijn gerelateerd aan de onderkaak advancement (bilaterale sagittale split).
Dan de asymmetrieën in het gezicht.
Onderkaaksets worden over het algemeen minder uitgevoerd dan vroeger, of voorzichtiger. Er wordt nu vaker gekeken naar de mogelijkheden van een bovenkaak advancement. Het terugzetten van de onderkaak heeft vaak gevolgen voor de luchtwegen: de luchtweg achterin wordt in antero-posterieure richting nauwer, waardoor snurken of slaapapneu kunnen ontstaan. Dit kan het geval zijn direct na de operatie of kan het pad openen om dit later in het leven te ontwikkelen.
Facial Sculpture Clinic - Dr Joël Defrancq - Kaak- & aangezichtschirurgie en tandheelkundige implantaten We splitsen de onderkaak achteraan ter hoogte van de regio van de wijsheidstanden langs beide kanten. Dit gebeurt onder algemene verdoving. Dr. Defrancq raadt ten sterkste aan om op zijn minst zes maanden voor de correctieve heelkunde de wijsheidstanden te laten verwijderen. We maken een snede van twee tot drie cm binnenin de mond, onder en achter de laatste kiezen. Vervolgens fixeren we het bot met drie schroeven langs elke kant. Deze brengen we in doorheen een heel kleine snede in de huid, die wordt gemaakt iets meer naar voor en onder van de kaakhoek. Deze insteeksnede is niet meer dan twee millimeter lang en heeft als doel de schroevendraaier door te laten ter fixatie van de schroeven. Dit wondje zal dan ook zonder probleem genezen, zonder opvallende verlittekening. Op het einde van de ingreep plaatsen we twee kleine buisjes in de snede van het tandvlees om zwelling en nabloeding te vermijden. Deze zogenaamde minidrains worden ’s anderendaags tijdens een consultatie verwijderd. De weefsels in de mond hechten we allemaal terug op hun plaats met oplosbare draad. Een week na de ingreep kunnen we ze verwijderen. Indien we dit niet doen, duurt het een drie- tot vijftal weken voor ze oplossen.

De hele ingreep voeren we uit in een tijdsframe van ongeveer 45 tot 60 minuten. Dit laat toe om de onderkaak naar voren of  naar achteren te verplaatsen, of te draaien met voldoende overlappend botcontact voor een goede genezing.

Hulp bij de instelling van de nieuwe beet is vaak noodzakelijk na de ingreep. Dit kunnen we bekomen door twee elastieken rekkers op de beugel te plaatsen om de instelling van de nieuwe beet te begeleiden.

Deze ingreep voeren we vaak samen uit met een correctie van de bovenkaak (in meer dan 40 % van de gevallen). In dat geval spreken we van een bimaxillaire osteotomie, oftewel dubbele kaakcorrectie. Bi-axillaire osteotomieën nemen ongeveer twee en een half uur in beslag en kunnen indien geïndiceerd ook worden gecombineerd met een bijkomende kincorrectie (drie tot vier uren in totaal), of met andere aanvullende ingrepen.
Postoperatieve instructies en vaak gestelde vragen

Is het nodig om de kaken samen te binden met stalen draad?

Neen, helemaal niet. De kaken genezen doorheen de plaatjes en schroeven die noodzakelijk zijn om de ‘opzettelijke breuk’ onbeweeglijk ter plaatse te houden. Na de ingreep kunnen enkele elastieken rekkers worden gebruikt gedurende een aantal weken, enkel om de juiste occlusie en beet te begeleiden. Dit is dan ook de finale afwerking.

Hoe zit het met gezichtszwelling na de ingreep?

Tijdens de ingreep krijgt u in de bloedbaan corticosteroïden bij de anesthesie om directe zwelling te vermijden. Na de ingreep kan de zwelling echter van persoon tot persoon verschillen. We merken vaak op dat er bij jonge patiënten meer zwelling ontstaat dan bij oudere patiënten. Blonde personen hebben ook meer kans om zwelling te ervaren dan patiënten met een donkere haarkleur. Na een week is reeds een derde van de zwelling verdwenen, en na een drietal weken minstens twee derde. Na de ingreep plaatsen we minibuisjes in de mond die we ’s anderendaags verwijderen.

Is het mogelijk om de resorptie van de zwelling te bespoedigen?

Jazeker. Na enkele dagen kan u door een erkende fysiotherapeut een lymfedrainagemassage laten uitvoeren om dit te bespoedigen. Dit is zelfs nog nuttiger na een ingreep van de bovenkaak type Le Fort I.

Is het mogelijk dat ik blauwe plekken vertoon in mijn gezicht?

Het is mogelijk dat er na de ingreep blauwe plekken in het gezicht verschijnen. De plekken zullen geleidelijk aan alle kleuren van de regenboog vertonen, van blauw naar geel, en ondertussen zakken ze door de zwaartekracht richting sleutelbeenderen. U hoeft zich hier echter geen zorgen over te maken, aangezien de gele kleur compleet verdwijnt in de daaropvolgende weken.

Hoef ik een dieet te volgen na de ingreep?

Patiënten hebben gedurende de dagen volgend op de ingreep nood aan een licht dieet met zachte voeding. Spaghetti en hamburgers kan u reeds na enkele dagen eten. Het beste is een goede kwalitatieve bouillon met stukjes vlees op het menu te plaatsen, en hier eventueel ook aardappelen en groenten aan toe te voegen. We raden u aan om kleinere hoeveelheden, en frequenter, te eten. Het beste is om zes tot acht kleine maaltijden per dag te nuttigen gedurende de eerste paar dagen in plaats van slechts drie maaltijden. Het belangrijkste is om veel te drinken, op zijn minst een halve liter per dag.

Is er enige schade van de gevoelszenuw mogelijk?

De gevoelszenuw die de onderlip bevloeit loopt in de onderkaak in het gebied waar het bot wordt gespleten. Tijdens de ingreep is de zenuw altijd zichtbaar en wordt ze goed beschermd. Na de ingreep kunnen alle patiënten zich verwachten aan een bepaalde graad van gevoelloosheid ter hoogte van de onderlip. Dit verbetert echter en normaliseert zich geleidelijk de volgende dagen, weken tot maanden. Ongeveer 5 % van de patiënten ervaart tot een zekere graad een permanent veranderd gevoel. Bij jongere patiënten is dit normaal niet het geval. Bij oudere personen kan dit weliswaar lastiger zijn, omdat gevoel met het ouder worden een onderdeel wordt van uw zelfbeeld. De ingreep leidt echter nooit tot een beperking en dit vormt dan ook zeker geen reden om er van af te zien. De gevoelszenuw die de tong bevloeit ligt in de omgeving van de osteotomiesnede in het zachte weefsel, maar wordt weggehouden door middel van tractie van de operatieplaats. Veranderd gevoel dat in verband staat met deze tractie is zeldzaam en indien het toch voorkomt meestal tijdelijk.

En wat gebeurt er met de motorische zenuwen?

Een tak van de aangezichtszenuw (nervus facialis) bevloeit de spieren die de mimiek verzorgen in het gezicht en de lip. In de literatuur staan gevallen beschreven waar schade is voorgevallen aan deze aangezichtszenuw, die ook de beweging van de onderlip verzorgt. Hierdoor kan zwakte in de onderlip ontstaan en dat wordt duidelijker wanneer de patiënt lacht. Dit is een zeer uitzonderlijke complicatie van de ingreep en meestal nooit van permanente aard.

Hoe zit het met terugval van de kaak?

Complicaties op lange termijn houden eveneens terugval in. We kunnen dit in verband brengen met uw leeftijd of type onderkaak. De meerderheid van de terugvallen worden niet opgemerkt door de patiënten. Het is zelden dat een terugval de esthetische bevordering die werd gemaakt beïnvloedt, maar het kan wel de occlusie en beet compromitteren.

Zijn elastieken nodig?

Hulp bij de instelling van de nieuwe beet is vaak noodzakelijk na de ingreep. Dit kunnen we bekomen met behulp van twee elastieken rekkers op de beugel die de instelling van de nieuwe beet begeleiden.

Is bloedtransfusie nodig?

Er is geen bloedtransfusie nodig voor deze ingreep.

Is het nodig om in het ziekenhuis te verblijven na de ingreep?

Gewoonlijk slechts één nacht.

Beter fixatie met schroeven of met behulp van plaat en schroeven?

Dit is afhankelijk van de voorkeur van de chirurg. De fixatie door middel van enkele schroeven betekent dat ze compleet door het bot worden geschroefd. Fixatie met behulp van platen en schroeven houdt in dat deze worden vastgezet met monocorticale schroeven, waardoor er minder risico is op het beschadigen van de gevoelszenuw. Dit  is zuiver een kwestie van gewoonte. Na enkele maanden dienen de plaatjes vaak verwijderd te worden omwille van diverse redenen, waaronder infecties en ongemak. Platen zijn moeilijker te plaatsen en vast te zetten dan bicorticale schroeven.